[WT]  [Home] [Spravovat]

[Return]
Posting mode: Reply
Jméno
E-mail
Předmět   (reply to 1)
Zpráva
Soubor
Vloženo   Help
Heslo  (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 5120 KB.
  • Images greater than 350x350 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 1 unique user posts. View catalog

No. 1
  zrovna jsem přijel po brku a co nevidim :D
nevim jestli je to tak uplně pravda..
>> No. 2
teda jinak :D je to stoprocentně pravda


Delete post []
Heslo  
Report post
Důvod